එංගලන්තයේදී ඔක්තොම්බර් 04

අති පූජ්‍යය ගලිගමුවේ ඤාණදීප හිමියන් විසින් Hounslow නගරයේ හීතෲ අතුල දස්සන විහාරස්ථානයේ පැවැත්වූ ධර්ම දේශණාවේ අවස්ථා

View the embedded image gallery online at:
http://www.ourbuddhist.com/index.php/uk-oct-04#sigFreeIdcb63850b32