පුජ්‍ය ගලිගමුවේ ඤාණදීප හිමියන් ලංකාව පුරා නොයෙක් ප්‍රදේශ ආවරණය වන පරිදි මාසිකව භාවනාමය වැඩසටහන් සිදුකරන අතර ඔබටද ඒ සහභාගි වී ක්‍රමානුකූලව දහම් මග ගමන්කල හැකිය.

කොළඔ, බෞද්ධාලෝක මාවතේ, බෞද්ධ මහා සම්මේලන ශාලා පරීශ්‍රෙය් සෑම මසකම පලමු ඉරුදින පෙ.ව 8.30 සිට ප.ව 3.00 දක්වා සදහම් වැඩසටහන පැවැත්වේ.

මීට අමතරව හොරණ, ගාල්ල, අනුරාධපුරය, ආදි නගරවලද මෙම භාවනාමය වැඩසටහන් මාසිකව පවත්වනු ලබයි.

ගලිගමුවේ ඤාණදීප හිමියන්ගේ සදහම් වැඩසටහන් පිලිබද තොරතුරු දැන ගැනීමට
 ශ්‍රී සදහම් පදනම, තිසර මාවත, අතුරුගිරිය
 දු.අ  0115753987, 0115245255
 වි-තැපෑල   This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.